Postavio ·
Kako često ste imali priliku da vidite jako pametne ljude da prave katastrofalno glupe greške? Pogledajte primer skorašnje finansijske krize. Sećam se vesti na CNN-u, kada je Alan Greenspan, višegodišnji direktor Američkih federalnih rezervi i čuveni finansijski guru, izašao pred javnost da objavi svoju ostavku i skoro plačnim glasom izjavio da ne može da veruje da je toliko visoko racionalnih ljudi napravilo tako glupe, iracionalne greške, da su...
Postavio ·
Da li ste se upitali kako se ocenjuje radni učinak zaposlenog u kompanijama? Svakako da zavisi od vrste posla kojom se bavite i parametara koje merite, ali je suština da je radni učinak svakog zaposlenog vezan za njegovo individualno zalaganje i njegove lične rezultate rada. Ako je to tako, kako se onda meri radni učinak menadžera ili šefa koji rukovodi većom ili manjom grupom ljudi? Da li je njegov radni učinak rezultat njegovog ličnog zalagan...
Postavio ·
Svaka strategija, ma koliko dobra bila, na početku je mrtva ukoliko je kompanija ne oživi pravim ljudima na pravom mestu. Kada je 1994. godine Ron Allen, rukovodilac jedne od najpoznatijih avio kompanija u Americi - Delta Air Lines doneo novu starategiju spasa, nije ni slutio da će uprkos tome sto je finansijski za dve godine uspeo da oporavi posrnulu kompaniju dobiti otkaz zato što je potpuno uništio duh kompanije. Ono što tada nije uzeo u obzi...
Postavio ·
U literaturi se može sresti više naziva i određenja ovakvog ponašanja. Najčešće se OCB opisuje kao "ponašanje koje je diskreciono, ne eksplicitno prepoznato od strane formalnog sistema nagrađivanja, a koje potpomaže efikasno funkcionisanje organizacije“. Da pojednostavimo, to je sve ono što zaposleni rade za dobrobit organizacije, iako to ne moraju. OCB čini više različitih, ali međusobno povezanih obrazaca ponašanja koji pomažu ostvarivanje orga...
Postavio ·
Još uvek postoji veliki broj ljudi koji sa negodovanjem gledaju na ulogu psihologa u procesu profesionalne selekcije. Čini se da najveću zamerku predstavlja testiranje kao osnovna alatka kojom se psiholozi služe. Otpor kandidata kada je testiranje u pitanju može biti posledica nedovoljne informisanosti  o procesu selekcije sa jedne strane, ili eventualno loše prakse sa kojom su se susretali sa druge strane. Najkrupnija greška koja se pravi ...vise tv promeni svest

izgubljena umetnost razmisljanja